SEMINARIUM

Cathrine Bjørndalen — Popdalen (Tekstformlaboratoriet)

Seminaret var supert, krevende og interessant, og det mest relevante i forhold til tekst og scenekunst jeg har vært i befatning med. I og med at dette er mitt interessefelt så har jeg vært på en del seminarer som forsøker ta tak i noe av dette, men det er altså her når det plasseres mot en bakgrunn kalt "dansefeltet" det endelig relaterer til min hverdag som scenekunstner. Jeg tenkte på forhånd at dette er kanskje er det nærmeste jeg kommer en viktig diskusjon.

Og det ble slik. Det er her scenekunsten i Norge i dag står, det er slik scenetekstforfattere jobber i dag i det profesjonelle scenekunstfeltet jeg befatter meg med. Deltagerne artikulerte  generøst og presist omkring hvordan de jobbet og forankret det ved hele tiden å vise til konkret praksis. (Slik fungerer altså teoriutvikling?) Denne formen åpnet for et profesjonelt fellesskap der mangfold av uttrykk hadde en selvfølgelig plass og ingen kan ekskluderes.

Det viste særlig hvordan arbeidet er personlig preget, og at et tekstformmangfold eksisterer. Som iherdig kunstnerisk tekstformforsker fikk jeg bekreftet at det er gledelig når dansere bruker sin spesialkompetanse i behandling av ord. Jeg gleder meg til å se og lese mer fra disse kunstnerne, og jeg er spent på både hvordan behandlingen av ord og hvordan manusformen vil utvikle seg videre.

Jeg gleder meg til å arbeide videre med min egen produksjon etter dette, det ga mange interessante erfaringer å presentere det i denne konteksten og dette formatet. Takk for et godt initiativ, strålende gjennomføring, dyktige og personlige presentasjoner og givende samtaler.

Cathrine Bjørndalen

Med på presentasjonen:
Silje Steinsvik og Claire de Wangen.

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)