SEMINARIUM

ÅPEN INVITASJON TIL FORSLAG AV PRESENTASJONER PÅ SEMINARIUM#1


Prosjektansvarlige: Dansedyrkerne ved kurator Sidsel Pape
Tid og sted: Teaterhuset Avant Garden (TAG) i Trondheim 11.-13. juni 2013
Vertskap: DansiT og TAG. Samarbeidspartner: NTNU
Tema: Tid og bevegelse – tradisjon og dans
Frist: 11.02.2013 til spape@c2i.net

Seminarium er et kunstprosjekt som utspiller seg i skjæringspunktet mellom seminar og visning. I lys av valgte tema utforsker det nye måter å samtale om kunstnerisk arbeid. Temaet for Seminarium#1 er tid og bevegelse - tradisjon og dans. Danse- og scenekunstnere inviteres til å delta i prosjektet ved å komme med forslag til presentasjoner bygd på sitt scenekunstneriske arbeid og virke.

Målet med temaet er å skape et kunstnerisk rom for deltakere og publikum til å belyse og diskutere hvordan all dans og bevegelse utspiller seg både i tid og i en tidsalder og slik sett både kommer ut av og trer inn i tradisjoner. Målet med Seminarium er kunst- og kunnskapsutvikling i en form som spiller på en akademisk konferansemal på kunstens premisser.

Seminarium#1 går over tre dager: En prøvekveld (11.06.2013) settes av til rigging, teknisk gjennomgang, møter med samtaleledere og mingling mellom deltakerne. To hele dager går til selve publikumsmøtene (12-13.06.2013) som er strukturert i konferanseformat. Hver kunstner/gruppe vil ha 30-35 min til rådighet, og presentasjonen/visningen vil etterfølges av en plenumssamtale med samtaleleder og publikum. Alle bidragsyterne forplikter seg til å delta på hele arrangementet og vil motta et mindre honorar samt få dekket kostnader til reise og opphold etter behov og nærmere avtale.

Seminarium bruker norsk som språk. Prosjektet vil dokumenteres i tekst og bilder/video og videreutvikle malen som ble utprøvd i www.ordogbevegelse.no. Deltakende kunstnere blir bedt om å bidra til dokumentasjonen.

Dansedyrkerne er en kjernegruppe bestående av Sidsel Pape, Per Roar og Snelle Hall i samarbeid med Kursgruppa i Norske Dansekunstnere, NoDa, ved Kristine Karåla Øren og Solveig Styve Holte.

Bidragsytere er Norsk Kulturfond og Kursgruppa i Norske Dansekunstnere NoDa. Øvrige samarbeidspartnere er Teaterhuset Avant Garden, TAG/Dansekunst i Trondheim, DansiT, Kunsthøgskolen i Oslo, KHiO, avdeling Balletthøgskolen, Regional Arena for Samtidsdans, RAS /Sandnes kulturhus, Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater, BIT/Teatergarasjen/Oktoberdans, Tromsønettverk for fri scenekunst, RadArt/Rådstua Teaterhus i Tromsø/Vårscenefest, Dramatikkens hus og Danseinformasjonen.

Skriftlig forslag til presentasjon av konkrete utdrag fra eller skisser til egen scenekunst som synliggjør teamets muligheter, utfordringer og dilemmaer, sendes innen 11.02.2013 til spape@c2i.net. I forslaget skisseres også hvorfor temaet opptar søkeren og hvordan responsen planlegges å presenteres.

Documents

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)