SEMINARIUM

LOVE-DANS

Elizabeth Svarstad

Utgangspunktet for prosjektet og soloen Love-dans – bestillingsverk som hadde première på Bogstad gård 30. august 2013 under konferansen The 18th century in practice – var min bakgrunn og spesialisering i fransk barokkdans og et ønske om å jobbe med koreograf Anne Grete Eriksen. Jeg ønsket å utforske hvordan den formfullendte barokkteknikken og estetikken kan anvendes i et nytt koreografisk konsept.

Barokkdans innebærer tolkning av skriftlige kilder. Det gir muligheter til kunnskap om vår histories estetikk og kunstuttrykk, men kan også begrense og være til hinder for utforskning av materialets verdi i dag. Jeg er opptatt av at rekonstruksjon av fortidig dans må være elastisk og ikke søke etter definitive sannheter. Jeg er også opptatt av hvordan vår kroppslige erfaring og tause kunnskap former vår tilnærming til å gjenskape fortidige bevegelsesuttrykk og hvordan dans fra historien også kan være samtidsdans. Som danser har jeg hatt behov for å frigjøre meg fra de rammene som et nitidig kildearbeid og stilstudie setter. Gjennom samarbeidet med Anne Grete Eriksen har jeg utforsket nye landskap og vi har sammen søkt nye måter å plassere barokkdansen inn i andre kontekster.

Hvordan kroppen i bevegelse kan forholde seg til tid og et tidsspenn mellom historie og samtid og samtidig oppheve tiden ved å bevege seg gjennom mange bevegelsesuttrykk, fra barokkens faste konvensjoner til vår nåtids estetikk, er spørsmål vi har søkt svar på i prosessen. For meg som danser har dette arbeidet innebært en form for frigjøring i at jeg kan gå inn og ut av de stilistiske rammene, kjønnsrelaterte temaer, offentlige og mer private sinnstilstander og selv om enkelte rammer er bevart, sprenges også grensene for hva den konvensjonelle barokkdansen kan tillate seg.

Min deltagelse på Seminarium#2 var en berikende opplevelse. Jeg hadde en sterk følelse av nær kontakt med publikum – som jeg opplevde som åpent, interessert og nysgjerring, men også ukjent med barokk som dansekunst. Når jeg danser i den intime sfæren som plasseringen av publikum «in the round» skaper, er jeg opptatt av å nå både ut til – og også inn til – menneskene som betrakter meg på gulvet. Jeg ønsker å invitere dem inn til meg og det jeg skaper i øyeblikket. Tilbakemeldingene fra publikum bekreftet en gjensidig opplevelse av sterk kontakt. Bemerkninger som at man følte seg som deltagende i forestillingen gjennom dialogene som oppstod mellom meg, dansen og publikum gir svar på at publikum som deltagende like fullt kan være det sittende i stolen eller ute på gulvet, i det historiske såvel som i det som kalles samtidsdans.

Det gleder meg at jeg ble tatt så godt imot, og kommentarene fra publikum tar jeg med meg i mitt videre arbeid med å ekspandere barokk som dansekunst.

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)