SEMINARIUM

LANDING SITES

Anne Kathrine Fallmyr og Heidi Jessen

Først av alt; takk for at vi fikk være med på Seminarium#2! Vi ser unektelig viktigheten av å møtes i et fora som dette, hvor man kan få innsikt i andres prosjekter, samt trening i å formidle og diskutere egne prosjekt. Så takk til dere som organiserer og måtte Seminarium fortsette for evig tid.

Til Seminarium#2 valgte vi å snakke om «Landing Sites», et prosjekt vi presenterte i desember 2013 på Kunsthøgskolen i Oslo.

Prosjektet vi presenterte i desember, handlet på mange måter om å koreografere publikum til å bli mer bevisst sitt eget landingssted, eller sin egen kropp i rom, om du vil. Til Seminarium hadde vi lyst til å gi publikum en fysisk smakebit på hvordan vår presentasjon var. Deretter fikk de se en kort film fra selve visningen, samt at vi fortalte om utgangspunktet til prosjektet og hvordan det hele utviklet seg.

Utgangspunktet for prosjektet Landing Sites var en felles studietur til Tokyo, som ble ledet av professor Amanda Steggel ved Kunsthøgskolen i Oslo. I Tokyo, eller nærmere bestemt Mitaka, bodde vi i noen nokså spesielle leiligheter Reversible Destiny Lofts.

Reversible Destiny Lofts er et leilighetskompleks og på mange måter et arkitektonisk kunstverk lagd av kunstnerduoen Arakawa og Madeline Gins. Det er laget til minne om Helen Keller. Som dere sikkert vet var Helen Keller både blind og døv, og utviklet derfor hun en egen måte å navigere på, som ikke var avhengig av verken syn eller hørsel.

Alle rom på Reversible Destiny Lofts er bygd videre på prinsippet om å engasjere og utfordre hele kroppen. Dette gjøres ved at leiligheten er bygd opp på utradisjonelt vis. Eksempelvis er et av rommene kuleformet, et annet har steiner og teppe på gulvet. Kjøkkenet er en slags nedsunken øy omringet av et sand-dyne-aktig gulv. Og mye mer.

Alt i alt utfordret leilighetene vårt ellers automatiserte bevegelsemønstre. Eksempelvis var stikkontakten plassert på et ulogisk og høyt sted- slik at en måtte strekke seg eller klatre opp for å få satt inn sin mobillader.

Direkte oversatt betyr Landing Sites- «landingssted». Arakawa og Gins opererer med tre ulike dimensjoner av en såkalt «Landing Site». Disse ulike dimensjonene overlapper gjerne hverandre. Det er tre ulike nivåene og vi gjør oppmerksom på at dette er vår egen oversettelse.

1) Perseptuell landing site: noe som fanger din oppmerksomhet, noe som skjer umiddelbart rundt deg, her og nå. Dette kan eksempelvis være et skilt foran deg, et gatehjørne, en vårvind, eller en hundebæsj på bakken.

2) Billedskapende landing site: er et imaginært landskap bestående av en idé, eller en intuisjon, som en reaksjon på dine omgivelser. En forestilling av hva som kan komme til å skje, for eksempel når du passerer et gatehjørne. Billedskapende landing site kan også omhandle fantasi: for eksempel at en tilsynelatende abstrakt sky, kan få en konkret form.

3) Dimensjonell landing site: åpner opp for en bredere forståelse av persepsjon og opererer gjerne på mikro/makro nivå. Et eksempel kan være et kart, som kan gi en ulik forståelse av dybde og dimensjon.

Når vi kom tilbake til Oslo, skulle prosjektet videreutvikles, samtidig som vi forsket på nye koreografiske verktøy. I og med at alle opplevelsene i Tokyo ble erfart så direkte på vår egne kropper, innså vi at vi ønsket å arbeide videre med dette fokuset- å direkte involvere publikum gjennom deres egen fysikk og kropp. Vi endte opp med 2 ulike rom, et visuelt rom og et slags «sanserom». Det visuelle rommet bestod av informasjon om vår prosess, opplevelser og erfaringer fra turen. Samt at vi i tillegg utviklet interaktive stasjoner, med for eksempel et koreografispill, en jordskjelv-simulator, jernkroker man kunne bygge med., etc. På mange måter ga de ulike stasjonene rom for at publikum, ikke bare fikk være en utøvende publikummer, men også til dels, en utøvende koreograf.

I sanserommet arbeidet vi med å gjenskape vår opplevelse av Reversible Destiny Lofts og lagde derfor et rom bestående av diverse underflater, teksturer, hengekøyer m.m. Publikum ble ledet inn i dette rommet med øynene lukket. Deres fysiske og til dels imaginære opplevelser ble derfor subjektive.

Pr. dagsdato arbeider vi fremdeles med å uvikle koreografiske verktøy og til våren 2014 går vi i gang med Landing Sites 2.

Alt godt,
Heidi og Anne Kathrine

For videre lesning sjekk gjerne ut:
http://choreography.khio.no
http://www.reversibledestiny.org

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)