SEMINARIUM

SVERM

Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand

Prosjektet Sverm ble initiert av musikkforskeren og musikeren Alexander Refsum Jensenius og undertegnede i 2010. Vi ønsket å se på nye sammenhenger mellom bevegelse og lyd, dans og musikk bl.a. gjennom bruk av teknologisk bevegelsessporingsverktøy. Etter ett års tid ble flere aktører koblet til prosjektet; sangeren Lisa Dillan, fiolinisten Victoria Johnson, danseren Maja Roel og lysdesigneren Elisabeth Kjeldahl Nilsson. Sammen har vi forsket både kunstnerisk og vitenskapelig på bevegelse, lyd og lys, vi har utviklet våre egne metoder og begrepsapparat, vi har produsert en forestilling, skrevet to artikler for tidskrifter innen kunst og teknologi (to nye er nå på vei), og presentert prosjektet i form av foredrag, seminarer og visninger i og utenfor Universitetet i Oslo.

Dette var første gang vi presenterte Sverm på en arena der dansekunstnere var i flertall. Jeg ønsket derfor å fokusere på de delene av prosjektet som kunne være relevant for dansefeltet; stillstand og mikrobevegelse.

I Sverm har vi tatt utgangspunkt i hva som skjer når vi nærmer oss fraværet av bevegelse; stillstand. Som et levende menneske er det umulig å stå stille, og komplett stillstand har heller ikke vært et mål for oss. Det (en tilnærmet) stillstand derimot åpner for, er et nivå av mikrobevegelse, de minste bevegelsene det er mulig å oppfatte og produsere i kroppen.

På dette mikronivået har det vært spennende å være de siste tre årene. Å lytte til de naturlige mikrobevegelser som skjer i kroppen, samt å øve på mikrobevegelser som utføres med intensjon og vilje, har krevd en helt unik sensitivitet og tålmodighet fra oss som utøvere.

På foredraget forklarte jeg hvordan vi tilnærmet oss arbeidet vårt, og hva vi fant ut. Jeg fortalte også hvordan vi etterhvert ønsket å formidle dette innholdet til et publikum for å undersøke om det hadde den kunstneriske verdien vi selv opplevde at var til stede. I tillegg var det viktig for meg å si noe om hva arbeidet med stillstand og mikrobevegelse har gjort med meg som en danseutøver og hvorfor jeg generelt tror det er viktig å investere i dette. Etterpå presenterte Alexander de vitenskapelige metodene og resultatene våre.

Det var inspirerende for meg å forberede Sverm til Seminarium. Å få en anledning til å presentere et arbeid som betyr mye for meg og å gjøre det i mitt eget fagfelt, gjorde meg både stolt og glad. Det var derfor med overskudd og takknemlighet jeg gikk på som den første deltakeren på Seminarium#2.

Jeg ønsker å takke Dansedyrkerne for at vårt prosjekt fikk delta. Seminarium#2 ga meg kjennskap til mange nye prosjekter og kolleger, inspirasjon til å jobbe videre med mitt, og et fornyet engasjement mot hele vårt fagfelt.

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)