SEMINARIUM

Åpen invitasjon til forslag av presentasjoner på Seminarium#2
Kunst og bevegelse – kropp og dans


Prosjektanvarlig: Dansedyrkerne ved kurator Sidsel Pape
Tid og sted: Kunsthøgskolen i Oslo, 29.-30.01.2014
Vertskap og samarbeidspartner: KhiO, avdeling Balletthøgskolen
Frist: 01.10.2013 til sidsel.pape@gmail.com, (spørsmål rettes også hit)

Seminarium er et kunstprosjekt som utspiller seg i skjæringspunktet mellom seminar og visning. I lys av valgte tema utforsker det nye måter å presentere og diskutere kunstnerisk arbeid. Temaet for Seminarium#2 er Kunst og bevegelse – kropp og dans. Danse- og scenekunstnere inviteres til å delta i prosjektet ved å komme med forslag til presentasjoner med utgangspunkt i sitt scenekunstneriske arbeid og virke.

Målet med Seminarium er kunst- og kunnskapsutvikling i en form som spiller på en akademisk konferansemal, men på kunstens premisser. Målet med temaet er å skape et kunstnerisk rom for deltakere og publikum til å belyse og diskutere hvordan dans og bevegelse kommer til kunstnerisk uttrykk gjennom kropp i forståelsen somatisk/performativt subjekt og estetisk objekt. Dansekunst blir til i spenningsfeltet mellom subjekt og objekt og preges av denne tvetydige posisjonen på godt og vondt.

Seminarium#2 går over tre dager: En prøvekveld (28.01.2014) settes av til rigging, teknisk gjennomgang, møter med samtaleledere og mingling mellom deltakerne. To hele dager går til selve publikumsmøtene (29.-30.01.2014). Hver kunstner/gruppe vil ha 30 min til rådighet, og presentasjonen/visningen vil etterfølges av en plenumssamtale (15 min) med samtaleleder og publikum. Alle bidragsyterne vil følges opp med forberedende samtaler. De forplikter seg til å delta på hele arrangementet og vil motta et mindre honorar samt få dekket kostnader til reise og opphold etter behov og nærmere avtale.

Seminarium bruker norsk som språk. Prosjektet vil dokumenteres i tekst og bilder/video på seminarium.no. Deltakende kunstnere blir bedt om å bidra skriftlig til dokumentasjonen.

Skriftlig forslag til presentasjon av konkrete utdrag fra eller skisser til egen scenekunst som synliggjør temaets muligheter, utfordringer og dilemmaer, sendes innen 01.10.2013 til sidsel.pape@gmail.com I forslaget skisseres hvorfor temaet opptar søkeren og hvordan responsen planlegges å presenteres. Tidligere deltakere er velkommen til å foreslå presentasjoner, men nye ”søkere” vil få fortrinnsrett.

Dansedyrkerne er en kjernegruppe bestående av Sidsel Pape, Per Roar og Snelle Hall i samarbeid med Kursgruppa i Norske Dansekunstnere, NoDa, ved Kristine Karåla Øren og Solveig Styve Holte.

Støttet av Norsk Kulturfond, Fond for Lyd og Bilde og Norske Dansekunstneres Vederlagsfond. Øvrige samarbeidspartnere er Teaterhuset Avant Garden, TAG/Dansekunst i Trondheim, DansiT, Kunsthøgskolen i Oslo, KHiO, avdeling Balletthøgskolen, Regional Arena for Samtidsdans, RAS /Sandnes kulturhus, Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater, BIT/Teatergarasjen/Oktoberdans, Tromsønettverk for fri scenekunst, RadArt/Rådstua Teaterhus i Tromsø/Vårscenefest, Dramatikkens hus og Danseinformasjonen.

Documents

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)