SEMINARIUM

Innledning — SEMINARIUM#3 - Endring og bevegelse - politikk og dans

I Bergen under Oktoberdans 17.-18.10.2014, kl 10-16
USF Verftet, Visningsrommet USF og Cinemateket USF

Seminarium#3 er arrangert av Dansedyrkerne i samarbeid med Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater,
BIT/Teatergarasjen/Oktoberdans, Universitetet i Bergen, UiB og Høgskolen i Bergen HiB.

Seminarium#3 presenterer følgende kunstnere i tilfeldig rekkefølge med forbehold om endringer:

Mette Edvardsen
Edvardsen tror ikke at dans er politisk per se, men at alle valg vi tar kan være politiske. Med utgangspunkt i egen kunstnerisk praksis, vil hun se på hvordan hun forholder seg til sine valg. Edvardsen vil se på prosess, produkt og produksjonsvilkår, og hvordan disse er uløselig knyttet sammen og påvirker hverandre.

Øyvind Jørgensen og Mariana Ferreira
Med utgangspunkt i prosjektet Crazyinsaneclownjourney viser Jørgensen hvordan dans/bevegelse ikke er politisk i seg selv, men blir det når den vekker reaksjon i, eller har effekt på samfunnet rundt seg.

Rannei Grenne
Prosjektet Andrevalg, et eksamensprosjekt ved Dans och Cirkushögskolan i Stockholm 2012, setter spørsmålstegn ved hvordan gjøre valg i en kunstnerisk prosess, i improvisasjon. Metoden, å gå for andre impuls og velge bort det første, foretrukne, iscenesettes og undersøker ønsket om endring i bevegelsesmønster og tankemønster.

Sara Christophersen, Ingri Fiksdal, Helle Siljeholm og Marianne Skjeldal
I presentasjonen samtaler Christophersen, Siljeholm og Skjeldal om prosjektet Moving Society # Addis Abeba. Hvilke politiske, sosiale og kunstneriske horisonter arbeidet de i der? Hvordan endres vilkårene for prosess, diskurs og forståelse av prosjektet gjennom konteksten det plasseres i?

Ingrid Berger Myhre og Andreea David
STAFF er den praktiske delen av Berger Myhres masterresearch som tar for seg Immaterial Labour in Performance. STAFF representerer en rekke utopiske konsepter ved hjelp av et knippe verktøy. Tolking og forståelse av politiske og sosiale begreper blir belyst med naiv kompleksitet.

Erikk McKenzie
Med soloforestillingen Stemmebånd undersøker McKenzie tidsperspektiver, historien om det norske oljeeventyret og hvordan den kan stå i veien for dannelsen av nye narrativer.

Jørgen Knudsen
Med prosjektet Jeg stiller meg ganske nøytral, det spiller ikke så stor rolle for meg, verken det ene eller det andre, egentlig, ser Knudsen på endring og bevegelse i lys av Newtons bevegelseslover og elektrokonfigurasjon. Knudsen ser politikk og dans som orbitale baner fra forskjellige atomer som prøver å danne molekylorbitaler men aldri treffer hverandre.

Kristine Nilsen Oma
Nilsen Oma vil sammen med Kari Veiteberg snakke om prosessen med utarbeidingen av forestillingen far, far away i relasjon til det å være et supplement til rusdebatten, og verdien av å knytte allianser utenfor kunstfeltet.

Mathilde Øverland og Inga Myhr
Byr opp til dans og diskuterer hvordan prosjektet Bygda Dansar har skapt utvikling, endring, og ringvirkninger i scenisk folkedans og undervisning gjennom 13 år - og hvordan de politiske føringene har formet dette arbeidet og dansen.

Mai Veronica Lykke Robles Thorseth
Viser del av det nyeste prosjektet Nyreinska Auge. Gjennom kommentarer og spørsmål som sammen med dokumentasjon og visuelle inntrykk skaper en helhet, vil Thorseth synliggjøre og dele erfaringer og ståsted for å diskutere og stille spørsmål til metode og hva et kunstnerskap er.

Inviterte og informerte publikummere:

André Eiermann, PhD in theatre studies (dramaturge and writer of the book Postspektakuläres Theater).
Knut Ove Arntzen, professor i teatervitenskap ved Universitetet i Bergen og internasjonal konsulent både for Bergen Internasjonale Teater og Les 20 Jours du Théâtre à Risque i Montréal (Québec).
Karen Foss, skapende kunstner i kf Quiet Works siden 2001. Deltidsansatt ved HiB, som kunstfaglærer i dans i lærerutdanningen siden 2010.
Jan-Kåre Breivik, sosialantropolog og professor i samfunnsarbeid ved Høgskolen i Bergen. Hans forskningsinteresser har dreid seg om identitet, maskulinitet, marginalisering, hjemløshet, migrasjon og forholdet mellom minoriteter og majoriteter.

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)