SEMINARIUM

ÅPEN INVITASJON til Seminarium#3 under Oktoberdans, 16.-18.10.2014

Arrangert av Dansedyrkerne i samarbeid med Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater, BIT/Teatergarasjen/Oktoberdans og Universitetet i Bergen, UIB.

Endring og bevegelse – politikk og dans

Om vi forstår politikk som en arena for makt og maktutøvelse knyttet til det å treffe valg, ofte gjennom forhandlinger eller kompromisser, er da ikke dans uløselig knyttet til politikk? Blir ikke da våre kropper og bevegelser politiske ytringer? Hvordan virker vi som dansekunstnere gjennom våre valg? Er vi med på å videreføre tradisjoner eller fastholde undertrykkende kroppsregimer eller er vi i bevegelse? Dansedyrkerne inviterer til å dele dine endringsprosesser, refleksjoner og bevegelser.

Du er som danse-/scenekunstner invitert til å sende inn et forslag til en presentasjon bygd på egne kunstneriske erfaringer knyttet til temaet Endring og bevegelse - politikk og dans. Den skal gis et scenisk uttrykk eller form og ha en varighet på maks. 30 min. og vil etterfølges av en samtale og diskusjon (15 min).

Forslaget til presentasjonen skal skissere hvordan et konkret eksempel fra egen scenekunst eller kunstneriske praksis vil brukes scenisk til å synliggjøre utfordringer eller erfaringer knyttet til temaet. Eksemplet kan vises “live” eller på lerret på USF Verftet i Visningsrommet USF eller på Cinemateket USF under Oktoberdans 2014. Opplysninger om tekniske behov og spørsmål inkluderes i forslaget.

Forslag til presentasjon, maks. ½ A4-side, sendes til prosjekt- og kunstnerisk ansvarlig, sidsel.pape@gmail.com innen 1. juni 2014. Spørsmål rettes også til Pape.

Målet med Seminarium er kunst- og kunnskapsutvikling i en form som spiller på en akademisk konferansemal, men på scenekunstens premisser. Seminarium holdes på norsk.

Tidligere deltakere er velkommen til å foreslå presentasjoner. Nye forslagsstillere vil få fortrinnsrett.

Dansedyrkerne bak Seminarium#3 er Snelle, Hall, Per Roar, Sidsel Pape og Kristine Karåla Øren.

Seminarium er støttet av Norsk Kulturfond, Fond for lyd og bilde, Fond for Utøvende Kunstnere, Norske Dansekunstneres Vederlagsfond og Danseinformasjonen.

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)