SEMINARIUM

Andrevalg

Rannei Grenne

Jeg gjør noe som skaper endring i meg, åpner mine øyne. Ved at jeg tenker litt annerledes kan få andre på nye tanker. Jeg gjør noe som skaper endring, eller som setter i gang noe. Ytre faktorer påvirker, alt henger sammen. Men det er jeg som reagerer på det, og jeg kan endre på hvordan jeg reagerer på det. Seminarium handlet om å ta min praksis ut av mitt eget hode, og dele. Jeg har delt det tidligere, men denne gangen var det annerledes, det handlet om noe mer. Noe utenfor meg selv? Jeg sitter igjen med en følelse av å ha skapt en endring, og en følelse av å forvirre meg selv, en følelse av å ha svar, og en følelse av å ikke ha svar. Men spørsmålene er kanskje viktigere enn svarene uansett?

Hvordan skape kontra reprodusere? Mine tidligere bevegelser er alltid med meg, men hvordan forholder jeg meg til de og hvordan beveger jeg meg videre? Hvordan kan praksis fore til endring og utforskning fremfor reproduksjon? Hva tar jeg med meg inn i neste prosjekt? Hvordan påvirker forrige prosjekt det neste? Hvordan kan jeg fornye, for å skape endring? Hva vil jeg endre? Vil jeg endre?

I ettertid sitter jeg igjen med flere spørsmål.

Endring starter i en selv.

Handler om holdninger.

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)