SEMINARIUM

Blood music

Kenneth Flak og Külli Roosna

I Seminarium#4 viste vi utdrag av den interaktive soloforestillingen Blood Music. Arbeidet med soloen tok utgangspunkt i research for Wild Places-trilogien, en trilogi som tar for seg forskjellige aspekter av økologi og menneskets forhold til naturen.

Forskningen vår var hovedsaklig praktisk og fokusert på sammenhengen mellom digital lyd og bevegelse. Hovedstrategiene for dette var: 1. å kontrollere lyden direkte med bevegelse, 2. å gå inn i en dialog med lyd som til en viss grad lever sitt eget liv, 3. å spille et partitur med forskjellige kropps-posisjoner og 4. å trigge lyder ved hjelp av funksjonelle, ufrivillige bevegelser.

Hovedverktøyet for dette var akselerometere festet til danserens håndledd og ankler og mykvare skrevet i Max for Live.

En av våre sentrale koreografiske interesser var hva som skjer med fastlagt og improvisert dans når man hele tiden må forholde seg til interaktiv lyd som aldri gjentar seg på nøyaktig samme måte. I denne settingen blir også fastlagt materiale ustabilt. Dette endrer intensjonen og den potensielle betydningen av forestillingen hver gang den danses.

I tillegg til interaktiv lyd bruker vi også interaktivt lys i forestillingen, noe vi ikke hadde anledning til å vise på Seminarium på grunn av praktiske begrensninger.

I det videre arbeidet vil vi undersøke mulighetene for forskjellige situasjoner ved bruk av f.eks. gester i tillegg til posisjoner og bevegelsesenergi for å kontrollere parametere i lyd og lys. I tillegg vil vi utvikle mer komplekse komposisjonelle algoritmer for lyden, slik at musikken kan leve sitt eget liv, og bli en sterkere partner for danseren.

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)