SEMINARIUM

Ella Fiskum — The Triptych Triology

The Triptych Triology; Triptyck 0811/Casablanca 0811
Ella Fiskum har med seg sangeren Houaïda Goulli og skuespiller Trond Peter Stamsø Munch

Ella Fiskum

I Seminarium#5 valgte vi å vise et sammensatt utdrag fra to av arbeidene i Triptychtriologien: «Triptych 0811» og «Casablanca 0811». Utdragene inkluderte både dans, sang og tekst. Dette ble etterfulgt av en samtale med samtalelederne for å belyse arbeidet i forhold til tematikken i Seminarium#5 Handling og bevegelse – Dramaturgi og dans.

Det ble en løs, men samtidig ærlig og spennende samtale omkring prosessene, tematikken, og arbeidsmetoder.
Triologien startet med å forene tre tidligere soloverk som alle har klare tydelige utarbeidede karakterer men med motstridene perspektiv på forholdet mellom drøm/virkelighet. Verket benyttet både forskjellige former for dans, video og tekst, og knyttet i tillegg til seg en rockemusiker. Arbeidet og de kunstneriske møtene ble så fruktbare at det ble naturlig å videreutvikles dette til en trilogi. Karakterene og deres historier ble videreutviklet til et sammensatt plot med et stort og tydelig persongalleri, som ikke bare ”nøyde seg” med å utrykke seg på scenen, men som også krevde å komme ut i et annet format! Dette startet et parallelt arbeid med å utarbeide et filmmanus til en spillefilm.

I scenetriologien har de forskjellige verkene hatt hver sin metode. I Triptych 0811 startet jeg med å strukturere musikken og bestemme oppbygningen av scenene i forhold praktiske hensyn til kostymer og scenografi. I verket medvirker 4 personer som uttrykker 5 karakterer. Jeg har gjennom tid opparbeidet en metode for å bygge opp dramaturgien i mine verk- denne metoden benyttet jeg også her. Spesielt i andre akt der forløpet fløt sammen. Der 1 akt var en samling av tablåer, var 2 akt mer en lang sammensatt scene. I Casablanca 0811 ble det viktig å fortelle bakgrunnshistorien til to av hovedkarakterene som rulles opp på en reise fra Casablanca til Sahara ørkenen. Dette ble fortalt uten dialog, på en road movie som ble tatt opp på location i Morocco. I del 2 i triologien satte filmen inngangen til verket som foregår i Morocco og har en mer handlingsbasert oppbygging. Filmen hadde 4 medvirkende personen som også her uttrykker 5 karakterer som medvirket i både filmen og på scenen. Triologien har en evne til å vokse, så i 3 del skal alle medvirkende samles i tillegg til et utfyllende persongalleri av dansere, og diverse statister. Sceneversjonen skal utarbeides til en større sammensatt koreografi som er en hyllest til dansen, samtidig som de forskjellige sammenflettede historiene skal kulminere i klimaks i den planlagte filmen. Dans og bevegelse- handling og dramaturgi skal sammenflettes og uttrykkes i to forskjellige medier.

I de kunstneriske prosessene er jeg åpen for de impulser og møter som oppstår, jeg jobber både praktisk og visjonært. Jeg har lært i utnytte ressurser og bruker mye tid på forskning i forhold til handling og karakter, både psykologisk, historisk og politisk. Jeg jobber med referanser, setter farger på arbeidene, bestemmer stemninger, og bestemmer hovedlinjene i det visuelle og audiovisuelle utrykket. Deretter etterfølger jeg det som åpenbarer seg, tar i mot det som kommer, og improviserer mye. Jeg er lydhør for å lære nye grep, metoder og teknikker. Jeg er ingen politisk kunstner- men kan ikke la være å reflektere rundt de områdene jeg bringer inn i mine verk.

Triptychtriologien er enda under utvikling (…)


Seminarium var et dypdykk i et felt som jeg kjenner- men som allikevel bidro til en større åpenhet.

Jeg satte pris på å bli mer kjent med de forskjellige aktørene. Jeg opplevde å lære mye av å høre om de forskjelliges arbeidsmetoder og tanker omkring måten å strukturere dramaturgi- handling- dans og bevegelse på.

Det var også en fin plattform å vise eget arbeid på- og å få tid til å samtale om alt det arbeidet som faktisk gjøres. Det at vi arbeider så forskjellig, men at det samtidig finnes fellestrekk og områder er interessant. Det at vi alle investerer så mye tid – og krefter for å skape gjør meg ydmyk.

Det var interessant og gøy å fortsette samtalene utover kvelden i uformelle settinger.

Takk for oss.

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)