SEMINARIUM

Inger-Reidun Olsen — Mylna, Incognito og Pressure

Mylna (2010), Incognito (2008) og Pressure (2014)

Inger-Reidun Olsen

I mitt kunstneriske arbeid jobber jeg som danser, koreograf og performance kunstner. Jeg valgte å legge frem 3 ulike verk under Seminarium#5, for å gi et innblikk i hvordan jeg arbeider og hva som ligger til grunn for handling og dramaturgiske valg i disse.

Mylna ble laget sted spesifikt
Pressure for scene rom
Incognito for galleri rom

Under forberedelsene og i presentasjonen var jeg opptatt av å gi innblikk i ulikhetene mellom disse prosjektene. For meg har verkene fremstått som veldig ulike, både med tanke på rammene som har ligget til grunn for hver enkelt prosjekt, og hvordan dette har påvirket innholdet og de dramaturgiske valgene, utrykk og estetikk.

Det som ble tydelig for meg under Seminarium var hva disse arbeidene har til felles, bl.a. hvordan jeg behandler materialer og arbeider arkitektonisk i rom. Min interesse og utforskning av ulike rom, linjer, materialer (kroppen/bevegelse, arkitektur, scenografiske materialer), tekstur, farge og form, er synlig.

Deltagelsen på Seminarium har utvidet min forståelse av eget arbeid, og gitt meg større bevissthet rundt begrepene handling og dramaturgi og hva det kan være. Det er utallige måter å tenke og utøve dramaturgi på.

Alt i alt sitter jeg igjen med en positiv opplevelse av helgen. Det var bevisstgjørende og forløsende å dele fra eget arbeid, og berikende og inspirerende å få innblikk i andres. Det å være en del av Seminarium har forsterket følelsen av tilhørighet. Fint å være sammen med kollegaer en hel helg, slik at det er tid og rom for å snakke sammen utenom delingene/presentasjonene. Min opplevelse er at måten Seminarium er lagt opp på styrker miljøet vårt både sosialt og faglig.

Takk for at jeg fikk muligheten til å delta.

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)