SEMINARIUM

Program — Seminarium#5: Handling og bevegelse – Dramaturgi og dans

Handling og bevegelse – Dramaturgi og dans
Lydhørt og tett på hva som beveger seg

28.-29. november på Teater Innlandet (Hamar) kan du oppleve og få innblikk i hvordan 8 ulike kunstnere/kunstnerkonstellasjoner fra forskjellige deler av dansekunstfeltet nærmer seg temaet Handling og bevegelse - Dramaturgi og dans.

Dette er femte del av i alt seks i kunstprosjektet Seminarium som inviterer kunstnere til å reflektere over sin kunstneriske praksis og arbeid med og for et publikum på en scene. Til nå har prosjektet gjestet Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Hvert sted har sitt tema og medvirkende.

I Seminarium#5 medvirker følgende kunstnere:
Lørdag 28.11 // 11:00-17:30
- Inger-Reidun Olsen
- Subjazz v/Karl Erik Nedregaard og Knut Arild Flatner
- Maria Lloyd
- Ella Fiskum Danz m/Houwaida Goulli og Trond Peter Stamsø Munch

Søndag 29.11 // 11:00-17:30
- Vilde Sparre m/ Thomas Gundersen og Nina Biong
- Therese Slob
- Pia Marie Roll & Impure Company v/ Loan Ha og Ida Gudbrandsen
- Blank Mountain College v/Kai Johnsen, Jesper Alvær, Brynjar Åbel Bandlien

Inger-Reidun Olsen (iRo) - Mylna, Incognito og Pressure
I sitt virke som koreograf gjennom 12 år, har Inger-Reiduns forståelse og bevissthet i forhold til begrepene handling og dramaturgi endret seg over tid. Hun har laget mange ulike verk, og arbeidene har omfattet ulikt antall medvirkende og utspilt seg i forskjellige typer rom og kontekst. Metodene som har blitt benyttet for å skape handling og hva som har lagt føringer i det dramaturgiske forløpet, har endret seg ut fra prosjektets art og rammer. Det ligger for eksempel andre føringer til grunn i det skapende arbeidet når hun arbeider stedsspesifikt, kontra det å lage noe i/for et gallerirom eller et scenerom. Arbeidene har også vært påvirket av om hun selv har vært fysisk utøvende i ett prosjekt eller om hun kun har vært skapende fra et «ytre» koreografisk perspektiv. Disse perspektivene og erfaringene ønsker Inger-Reidun å dele på Seminarium #5 gjennom utdrag og diskusjon av tre ulike verk. Et stedspesifikt verk; Mylna (fra 2010), en performance i gallerirom; Incognito (fra 2014) og en scenisk forestilling; Pressure (fra 2008).

Subjazz ved Karl-Erik Nedregaard og Knut Arild Flatner - Roller-coaster
Med presentasjonen Roller-coaster vil Subjazz belyse elementer som står sentralt for dem i utviklingen av deres kunstneriske arbeid - og som utgjør det de kaller en intensitets-dramaturgi. Det har med disposisjonen av mengde kraft og energi i oppbygningen av et forløp over tid. De vil vise til sin forestilling Kaboom - som hadde premiere ved Dansens Hus i mai 2015 - for å eksemplifisere hvordan en slik kunstnerisk strategi og tenkning kan få en koreografisk form og uttrykk.

Maria Lloyd – SALT og andre prosjekter
SALT fra 2014 er en danse- og animasjonsfilm, som blant annet er vist under filmfestivalen i Haugesund og på Hovedscenen i NRK2, SVT2, YLE og på internasjonale festivaler. Filmen handler om hvordan finne sin egen vei og ikke krystallisere i de samme emosjonelle mønstrene som sine foreldre. Filmen blander dans, figurteater og objekt-animasjon. Den er filmet i Wieliczka-saltgruvenes vakre underjordiske verden og i de skotske sanddynene.
Gjennom å presentere og vise deler av denne filmen vil Maria diskutere handling og dramaturgi knyttet opp til film og koregrafi; finnes det en annen logikk i dansedramaturgi som i større grad ivaretar det abstrakte og de poetiske tankesprangene? Hun tematiserer også rytme, klipp, visualitet og fortelling. Maria ser på dans som et poetisk filter; en balansegang mellom virkelighet og fiksjon.

Ella Fiskum – The Triptych Triology; Triptyck 0811/Casablanca 0811, Ella Fiskum har med seg sangeren Houaïda Goulli og skuespiller Trond Peter Stamsø Munch
Presentasjonen foregår som et performativt forelegg, filmvisning og utdrag. Triptych undersøker forholdet mellom drømmer, virkelighet og ambisjon. Det er en reise i vårt indre liv av fantastiske ambisjoner koblet med praktikaliteter og hindringer i et teatralsk drømmelandskap.
Casablanca er et tverrfaglig prosjekt som har en dramaturgi som sammenbinder dans, video, live musikk og tekst. Forestillingen kretser rundt kjærlighet, frihet og dyder. Mens en niqab-tildekket kvinne danser ut sitt polygame forhold til sin mann, møter en tidligere ballerina, nå nattklubbdanser, mannen som umuliggjorde drømmen hennes, på en reise gjennom ørkenen. Til musikk av rockepersonligheten Ronni Le Tekrø utspiller et scenisk drømmelandskap seg.

Vilde Sparre – Idé - Prosess - Visning
Vilde Sparre har med seg dansekunstnerne Thomas Gundersen og Nina Biong. Vilde vil belyse hvordan hun utvikler sitt arbeid fra idé til prosess og visning ved å vise til hennes tidligere kunstneriske praksis og arbeider. Vildes koreografiske uttrykk kjennetegnes ved at hun arbeider med samtidsdans som grenser mot teater og performance der den menneskelige psyke og spenningsforholdet mellom frihet og ufrihet i samtidsmenneskets liv står sentralt. Uttrykket hennes befinner seg i et mørkt men humoristisk landskap. Hun vil fortelle om sin koreografiske tilnærming, prosess og resultat knyttet til koreografiske prosjekter hun har gjennomført de siste årene.

Therese Slob – Grisebondens kunst
Hva skjer når tre profesjonelle dansere møter en vaskeekte grisebonde og en fireåring på scenen? Svaret gis gjennom Grisebondens Kunst, vist ved Teater Innlandet i 2015. Forestillingen er en hyllest til bøndene våre, de som jobber tidlig og sent med å skaffe oss mat. Gjennom dans og film får publikum oppleve en hverdag, en lidenskap og en livsstil.
Koreograf Therese Slob er selv datter av grisebonden Svein Helge Sperrud. Hun har vokst opp på gård i Stange med familien, 800 griser og et godt stykke jord. Gjennom et performativt innlegg, visning av dokumentasjon og utdrag av forestillingen, ønsker Therese å diskutere det biografiske og lokale som grunnlag for handlinger og dramaturgi i en danseforestilling.

Pia Maria Roll og Impure Company ved Ida Gudbrandsen og Loan Thanh Ha – Ses i min nästa pjäs
Presentasjonen tar utgangspunkt i samarbeidet mellom Impure Company og Pia Maria Roll i stykket Ses i min nästa pjäs som hadde premiere 16 januar i 2015. Ses i min nästa pjäs er et sitat av August Strindberg. Dette pleide han å si til sine mest innbitte fiender når konfliktnivået og raseriet hadde tatt overhånd og behovet for hevn ble akutt. Pia jobber med en dokumentarisk scenisk form, og også i denne forestillingen har hun med personer – ikke scenekunstnere - som har sterke historier å fortelle. Denne forestillingen er også laget i samarbeid med Impure Company ved danserne Ida og Loan, som bidrar med et annet og ordløst språk og en annen type nærvær. Det de gjennom presentasjonen ønsker å fokusere på er det umulige prosjektet å koble sammen tekst og dans, virkelighet og scene, realisme og poesi, og utfordringen i å bruke dans i en teaterramme.

Blank Mountain College – en kunstnerkonstellasjon hvor Brynjar Bandlien, Kai Johnsen og Jesper Alvær samarbeider
Blank Mountain College (BMC) er et kunstprosjekt initiert av Brynjar Åbel Bandlien, Kai Johnsen og Valentina Desideri, inspirert av den amerikanske kunstskolen fra 1933 til 1956 ved nesten samme navn (Black Mountain College), men blank fordi kunstprosjektet beskjeftiger seg med en slags ikke-produksjon av blank monumentalitet og speiling av prosesser gjennom en rekke konstruktive selv-kanselleringer. På BMC møttes kunstnere fra dans, teater, musikk og billedkunst samt akademikere fra filosofi og antropologi for å dele og skape kunnskap og praksis i en åpen form. BMC springer ut fra det frie kunstfeltet og har hovedsaklig funnet sted i rommene mellom de store kunstinstitusjonene. Blank Mountain College krysser generasjoner og landegrenser og ivaretar sammenhengen mellom kunnskap og livsbegjær.
Etter å ha lagt frem BMC og gått gjennom de første modulenes forløp, ønsker vi å spørre Seminarium-deltakerne (i grupper, og samlet) om hvilke muligheter, retninger og formål BMC kan ha videre fremover. En øvelse i fremtidig fantasi og åpne handlingsforløp.

Samtaleledere:
Hild Borchgrevink er musikkritiker, skribent og redaktør for Scenekunst.no. I dag er hun en del av prosjektgruppen Performativ kritik ved Konsthögskolan i Stockholm / Stockholms dramatiska högskola. Hun har årsstudiet i skapende skriving fra Skrivekunstakademiet i Bergen og sitter i programrådet for Lydgalleriet samme sted. Hun er fast musikkritiker i Dagsavisen og skriver om opera og musikkteater i Norsk Shakespeare- og Teatertidsskrift. Borchgrevink har studert musikkvitenskap og litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Venke Marie Sortland er skapende og utøvende dansekunster utdannet ved Skolen for Samtidsdans, hun har base i Oslo. I tillegg til å jobbe som utøver for både norske og utenlandske koreografer, har hun vært med å etablere og utvikle forumet Rethink Dance, og Landing - en produksjonsenhet for situasjons- og målgruppespesifikk dansekunst. Hun skriver gjevnlig for nettstedene Scenekunst.no og Danseinfo.no.

Kunstnerisk prosjektansvarlige for Seminarium er:
Dansedyrkerne ved Snelle Hall, Sidsel Pape, Per Roar og Kristine Karåla Øren med Justina Brazaite i Seminarium#5 og Seminarium#6.

Vertskap i Hamar er:
Teater Innlandet og med Filmskolen i Lillehammer som samarbeidspartner.

Hva kan Seminarium by på?
Seminarium gir folk som ikke er dansere selv en unik mulighet til å oppleve hvordan dansekunstnere arbeider med sin dansekunst ved å bli tatt med bakenfor det som vanligvis presenteres på scenen i forestillinger. Her står kunstnerne sårbare og tilstede i sine forsøk på å dele hvordan deres dans blir til. Du får som publikum anledning til å oppdage helt nye sider ved både dansen og kunstnerne som bidrar.
Seminarium handler slik sett om å skape et rom for å dele. Et rom hvor det skal være godt å være – sammen underveis. Hvor en kan stille spørsmål til det en ikke forstår i det en ser, og hvor samtalen kan fortsette utenfor scenerommet. Det handler om å snakke sammen med lydhørhet for den andre.

Følgende billettløsninger tilbys i forbindelse med Seminarium#5:
Ordinære billetter: En dag kr 250,- eks. avg. (inkludert lunsj) / Begge dager kr 400,- eks. avg. (inkludert lunsj).
Studentbilletter: En dag kr 175,- eks. avg. (inkludert lunsj) / Begge dager kr 275,- eks. avg. (inkludert lunsj).
Kan kjøpes på Teater Innlandet.

Seminarium er støttet av Norsk Kulturfond, Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere, Vederlagsfondet for NODA og Danseinformasjonen.

Seminarium#5 på Facebook: Seminarium#5.

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)