SEMINARIUM

Emilie Dahlén — Balansprosjektet

Balansprosjektet

Emilie Dahlén

Helgen 3-5 juni var jeg var en av deltagerne ved Seminarium i Sandnes. Jeg delte der med meg av mit arbeid Balansprojektet som er en forestilling som blev produsert våren 2014. Med denne delingen fölger og en annen deling, og det er den personlige erfaringen med det vi kaller psykisk sykdom eller ohälsa, mötet med institutionen, og drivkraften at danse og skape også innenfor de rammerne. I stykket Balansprojektet problematiserer jeg blant annet förståelsen av frisk og syk, sterk og sårbar. Hvor grenserne går og når de går over i hverann er ikke godt å si. Dette blev kanske enda tydligere vid Seminarium. Her kunne jeg nemligen få chansen at dele også processen bak mit arbeid . Jeg valgte da at la en helt konkret personlig fortelling fra en innleggelse vare en del av min presentation. Jeg baket den in som en del av en komposition. I dette låg en risiko, men i ettertid er jeg veldig glad at jeg gjorde det.

Et av mine spörsmål da jeg kom til Seminarium var hvorvidt en innleggelse eller et opphold på noen form för institution kan fungere som et slags artist in residency. För meg personligen så har alltid drivkraften som dansekunstner og et skapende menneske varit tilstede også når veldig mye annet fungeret dårlig, og livet på mange måter er preget av kaos og fortvivlelse. Da har jeg benyttet meg av den institution hvor jeg befunnit meg med det som funnits av faciliteter der. Jeg har danset, skrivit og også delet med meg av dette til medpatienter og personell når det har varit naturlig. En av disse delingerne fant sted i et Atrium, utendors i snön,mars 2013 på Follo distriktspsykiatriske senter. Der delet jeg min dansepraksis live med et antall tilskuere, såväl patienter som personell.

Da jeg delet dette med publikum i Sandnes blev jeg mött med mye nysjerrighet og intresse. Det jeg sitter igen med mest er nok spörsmålet rundt det kunstneriske og det terapeutiske, og hvor grensen mellom dem går. Det finns ikke et svar på det. För meg var performancen på dps, like mye en performance, som en visning i et scenerom. Det terapeutiske er for meg tilstede hele tiden, og nettopp bevisstheten rundt at det faktisk er tilstede gör at jeg er mindre redd för at det skal ta overhand og at det jeg gör ikke skal ha relevans fordi det skulle vare ”privat” eller for subjektivt.

Etter at ha tagit del av alle mina kollegors ulike arbeid og tilnerming på Seminarium så ser jeg at det man kan kalle terapeutisk er en viktig og verdifull drivkraft i vårt skapende som mennesker. Trangen til at si og dele noe finns hos oss alle. Det er min overbevisning at når vi lar oss selv bli berört av våre handlinger i en scenisk kontext- når vi törr at vare nysjerrige og utforskende, så smitter dette over på tilskuerne. Det at jeg gör min performance på en institution vil med en gang vekke assosiationer til et terapeutisk rom, pga av hvad en sådan plass representerer.

Det var tillfredstillende at få anledning at likestille en slik kunstnerisk og personlig erfaring som like verdifull för min praksis som noe annet. Jeg har muligheten som kunstner at dele med meg av alle plasser og erfaringer som er med på at påvirke meg i mit skapende og ståsted, og da vil jeg göre det.

Til slut vil jeg si at jeg er veldig glad för at ha fått delta på Seminarium. Det var berikande at få dele disse dager med så mange ulike mennesker og ulike typer av kunstnerskap. Det er viktig at få mötes i heterogene grupper hvor vi ikke valgt varann, og de vi tror vi matcher best med. Dette tror jeg er med på at skape ydmykhet og respekt för varann i vårt felt, og det mener jeg er viktig. Vi må törre at undres og vare nysjerrige på hverandres arbeid, og det tror jeg Seminarium er med på at bidra til at vi gör. Därför vil jeg takke alle arrangörer som står bak, og jeg håper på en fortsettelse, i en eller anen form.

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)