SEMINARIUM

ÅPEN INVITASJON til Seminarium#6
Følelser og bevegelse – Normativitet og dans
Lydhørt og tett på hva som beveger seg

Første helgen i juni (4.–5.juli 2016) på Regionalt senter for samtidsdans, RAS (Sandnes) kan du oppleve og få innblikk i hvordan ulike scenekunstnere/kunstnerkonstellasjoner fra forskjellige deler av dansekunstfeltet nærmer seg temaet Følelser og bevegelse - Normativitet og dans.

Hva kan Seminarium by på?
Seminarium gir folk som ikke er dansere selv en unik mulighet til å oppleve hvordan dansekunstnere arbeider med sin dansekunst ved å bli tatt med bakenfor det som vanligvis presenteres på scenen i forestillinger. Her står kunstnerne sårbare og tilstede i sine forsøk på å dele hvordan deres dans blir til. Du får som publikum anledning til å oppdage helt nye sider ved både dansen og kunstnerne som bidrar.

Seminarium handler slik sett om å skape et rom for å dele. Et rom hvor det skal være godt å være – sammen underveis. Hvor en kan stille spørsmål til det en ikke forstår i det en ser, og hvor samtalen kan fortsette utenfor scenerommet. Det handler om å snakke sammen med lydhørhet for den andre.

Dette er siste del av i alt seks i kunstprosjektet Seminarium. Til nå har prosjektet gjestet Oslo, Trondheim, Bergen, Tromsø og Hamar.

Åpen Invitasjon

Danse- og scenekunstnere inviteres til å sende inn forslag til en presentasjon. Presentasjonen skal ha et scenisk uttrykk eller form og en varighet på maks. 25 min. Den vil etterfølges av en samtale og diskusjon. Forslaget til presentasjonen skal skissere kort hvordan et konkret eksempel fra egen scenekunst eller kunstnerisk praksis vil brukes scenisk til å synliggjøre utfordringer eller erfaringer knyttet til temaet Følelser og bevegelse - Normativitet og dans. Eksemplet kan vises “live” og/eller ved hjelp av projeksjon. Opplysninger om tekniske behov og antall medvirkende inkluderes i forslaget.

Forslag til presentasjon, maks. ½ A4-side, sendes til post@seminarium.no innen 15.02.2016.

Mer informasjon om arrangementet og tema vil komme i tidlig januar.

Kunstnerisk prosjektansvarlige for Seminarium er:
Dansedyrkerne ved Snelle Hall, Sidsel Pape, Per Roar og Kristine Karåla Øren.

Vertskap i Sandnes er RAS, Regional arena for samtdsdans, http://ras.as..

Seminarium er støttet av Norsk Kulturfond, Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere, Vederlagsfondet for NODA og Danseinformasjonen.

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)