SEMINARIUM

Flokk

Sulekha Ali Omar

Jeg synes det var viktige temaer som ble snakket om på dette seminarium, men også lite tid til så mange og omfattende tematikk. Som danse kunstner/skuespiller med ulike sceneerfaringer var det viktig for meg å sette meg godt inn i de ulike kunstnernes prosjekter og uttrykksform. Jeg personlig synes det var en intens helg med tanke på hvor mange presentasjoner det var og følte ikke jeg fikk satt meg godt nok inn i de ulike formene, eller snakket om hvorfor de ulike kunstnerne valgte de løsningene de hadde osv. Jeg som en av de som presenterte hadde vel kanskje håpet på mer spørsmål og refleksjoner for å få mer tanker og ulike meninger for den tematikken jeg valgte å presentere og som er utspringet til mitt forprosjekt. Jeg savnet vel kanskje mer diskusjoner og tanker rundt det jeg ville snakke om. Kunstfaglige refleksjoner var det heller ikke så mye av. Jeg følte det ble mer visning og prat om følelser rundt det man viste. Ikke så mye faglig tilbakemeldinger. Jeg tenker at vi kunne ha snakket mer faglig også uten at det trengte å bli oppfattet som kritikk. Jeg synes ellers at det var viktig og lærerikt å være med i dette både som kunstner og person. Jeg følte en energi av godvilje fra alle og at vi var der sammen for å forstå hverandre. Jeg kunne tenkt meg færre kunstnere som presenterte og mer diskusjon i arbeidsmetoder/ kunstfaglige refleksjoner for hver prosjekt slik at man hadde mer å rutte med selv etter fremlegg. Jeg er utrolig takknemlig for de ulike spørsmålene, refleksjoner og tanker folk delte med meg på seminaret om tematikken æ tok opp.

Takk for at jeg fikk være med og dele!

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)