SEMINARIUM

Nora Simonhjell og Ingvil Hellstrand — Inviterte og informerte publikum

Inviterte og informerte publikum

Nora Simonhjell og Ingvil Hellstrand

Nora Simonhjell er førsteamanuensis ved det humanistiske fakultet, institutt for kultur- og språkvitenskap ved UIS, og har skrevet dr.avhandlingen Krøplingkroppar. Om litterær framstilling av merkte, aldrande og funksjonshemmede kroppar i Lars Ramislies “Biopsi” og Stig Sæterbakkens “Siamesisk”. Hun er opptatt av litterær og annen estetisk representasjon av forskjelligartet kroppslighet og forsker på tida på litteratur og aldring. Simonhjell virker også som poet og har bl.a. gitt ut diktsamlingene Slaktarmøte (1999) og Kvassare (2001) på Tiden forlag.

Ingvil Hellstrand er førsteamanuensis og daglig leder i Nettverk for kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på hvordan kjønn og andre forskjells-strukturer kommer til uttrykk i populærkulturen - som vist i hennes doktorgradsavhandling Passing as human: Posthuman worldings at stake in contemporary science fiction (2015).

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)