SEMINARIUM

Henriette Thune — Inviterte og informerte publikum

Inviterte og informerte publikum

Henriette Thune

Henriette Thune, litteraurviter og intermedialist, er knyttet til Nettverk for kjønnsforskning, UIS, hvor hun i 2012 forsvarte sin doktoravhandling «Mikhail Bakhtins estetiske objekt. Adapsjonsanalyse av Sara Stridsbergs roman Drömfakulteten og teateradapsjonen Valerie Jean Solanas skal bli president i Amerika» - om relasjonen mellom estetisk form og ideologi - mellom kjønn og estetikk. Hun har utgangspunkt i Mikhail Bahktins begrep om det estetiske objekt (ca. 1924), og med det hvordan kunst intellektuelt og kroppslig-emosjonelt skaper mening på forskjellige måter i møte med forskjellige iakttagere under forskjellige forutsetninger.

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)