SEMINARIUM

Bakgrunn for prosjektet

”Ord og bevegelse – seminar om tekst og dans” fant sted på Dramatikkens hus i Oslo i desember 2011. Seminaret åpnet opp problemstillinger innenfor feltet dans og tekst. Kunstnerisk leder Kai Johnsen hadde gitt Sidsel Pape arbeidet med å utforme seminaret. Scenekunstnere ble invitert til å presentere og reflektere over sin kunstneriske forståelse, fremgangsmåte og uttrykk knyttet til området. Hensikten var å synliggjøre og verdsette ord og bevegelse som selvstendig scenekunstnerisk sjanger og bidra til å utvikle dansediskurs.

Innenfor seminarets trygge rammer for gjensidig konstruktiv kritikk oppsto en samling av scenekunstkunnskap. Ved at kunstnerne fikk poetiske innblikk i og kunnskap om hverandres arbeid og metodikk, tilførte seminaret dem en kollegial og demokratisk dimensjon som viste seg å være sterkt savnet i dansefeltet. Endelig viste seminaret hvordan dansekunstnerne sprengte rammene og iscenesatte seg og sin kunst på måter som skapte kunstneriske øyeblikk: De respektive presentasjonene spilte sammen i et utilsiktet kunstnerisk hele. Publikum fikk formidlet dansekunstens mangfoldige praksiser på måter som gjorde kunstformen mer transparent samtidig som seminaret ble en kunstopplevelse i seg selv.

Dansedyrkerne

Flere av kunstnerne som bidro på seminaret, ønsket at prosjektet skulle videreføres, blant andre Per Roar, Peder Horgen, Snelle Hall og Kristine Karåla Øren. Sammen med Sidsel Pape kom de fram til mulige strategier og kunstneriske visjoner for å videreføre og videreutvikle erfaringene fra Dramatikkens hus. Første fase ble utviklet av Pape, Horgen og Roar, før Horgen fratrådte på grunn av andre engasjement og Øren og Hall for alvor kom med i arbeidet. Sammen med Solveig Styve Holte ble foreningen Dansedyrkerne dannet. Per Roar, Snelle Hall, Kristine Karåla Øren og Sidsel Pape ivaretar og deler på oppgavene knyttet til gjennomføringen av de enkelte seminar.

Kunstprosjektet Seminarium er drevet fram av foreningen Dansedyrkerne ved: Sidsel Pape, Snelle Hall, Per Roar og Dis-kurs gruppa i NODA ved
Kristine Karåla Øren.

Foreningen Dansedyrkerne består i dag av Snelle Hall, Sidsel Pape, Per Roar og Kristine Karåla Øren.

Justina Brazaite, prosjektleder ved Lithuanian Dance Information Center, var medkoordinator til Seminarium#3 med støtte fra Kulturkontakt Nord, Det nordisk-baltiske mobilitetsprogrammet.

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)